PUUR – WARM – OPEN

Mijn Luistering naar buiten

Mijn Luistering naar binnen

Het luisteren naar levensverhalen en bespreken van levensthema’s boeit me. Doordat ik hoor wat de ander zegt voorbij de woorden voelt die ander zich gezien. Dit zet dingen in beweging. Want dat wat er niet mag zijn in een levensverhaal kan werkelijke verbinding in de weg staan. Wanneer de moed er is om dingen aan te kijken en de bijbehorende emoties te doorvoelen kun je een vrijer leven ervaren. Mijn eigen levensverhaal inspireert me om mijn ervaring en kennis in te zetten tijdens de ontmoeting.

Mijn ontwikkeling heeft me gebracht waar ik nu ben. Het delen van mijn levensverhaal  heeft me verrijking en helderheid  gegeven. Het maakt dat ik me bewuster ben geworden van mijn grenzen  en de keuzes die ik maak. Omdat ik nu weet wat voor mij belangrijk is kan ik invulling geven aan mijn behoeften en verlangens. Doordat ik meer vaar op mijn eigen kompas, dingen doe die passen bij wie ik ben ervaar  ik meer ontspanning en geluk.

Mijn Luistering naar buiten

Het luisteren naar levensverhalen en bespreken van levensthema’s boeit me. De ander voelt zich gezien door het horen van wat er voorbij de woorden gezegd wordt. Dit zet dingen in beweging. Dat wat er niet mag zijn in een levensverhaal kan werkelijke verbinding in de weg staan. Wanneer er moed is om dingen aan te kijken en de bijbehorende emoties te doorvoelen geeft het de mogelijkheid om een vrijer leven te ervaren. De ervaring en kennis van mijn eigen levensverhaal inspireert me om deze in te zetten tijdens de ontmoeting.

Mijn Luistering naar binnen

Mijn ontwikkeling heeft me gebracht waar ik nu ben. Het delen van mijn levensverhaal  heeft me verrijking en helderheid  gegeven. Het heeft er voor gezorgd dat ik bewuster ben geworden van mijn grenzen  en de keuzes die ik maak. Door te weten wat voor mij belangrijk is, de verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor mijn behoeften en verlangens, maakt dat ik daar invulling aan kan geven. Doordat ik steeds meer vaar op mijn eigen kompas en dingen doe die passen bij wie ik ben brengt het mij bij de ervaring van ontspanning en geluk.

WAT LIET HET LEVEN MIJ DESTIJDS ZIEN ?

MIJN VERHAAL

Ieder leven kenmerkt zich door vreugdevolle, verdrietige en pijnlijke gebeurtenissen.

 

Een ingrijpende ervaring in mijn leven heeft het bewustzijnsproces in gang gezet. Deze gebeurtenis heeft me wakker geschud. Ik leefde mijn leven voornamelijk vanuit mijn hoofd. De normen, waarden en patronen die ik had meegekregen waren mijn leidraad en houvast. Deze gaven me aan de ene kant een veilig gevoel – mijn comfortzone – en aan de andere kant een onveilig gevoel . Want wat als ik niet aan die normen en waarden kon voldoen? Ik deed mijn best om te passen in het systeem en mee te gaan in de verwachtingen, zonder me ervan bewust te zijn of dit werkelijk was wat ik wilde. Aan de oppervlakte leek er niets mis. Een mooi gezin, prima huis, voldoende inkomen, leuke sociale contacten. Die mooie buitenkant hield ik zelf in stand.  Maar onder de oppervlakte smeulde van alles. De ingrijpende gebeurtenis raakte mij in mijn pijn.

Ineens zag ik mezelf als dat kleine meisje dat vocht om aandacht en uit alle macht haar best deed om te krijgen waar ze naar verlangde.

Dat was het moment dat ik voelde dat er een grens bereikt was en het besef dat ik de dingen onder ogen moest zien. Ik wilde het anders.

Het gaf mij de moed om stappen te zetten in een voor mij onbekende wereld van bewustwording.

Ik ontdekte dat ik vanuit een overlevingsmechanisme mijn best deed om dienstbaar te zijn aan mensen om mij heen. Het was een patroon geworden: mijn vizier naar buiten richten, altijd maar rekening houden met de anderen.  Onbewust ging ik daardoor al die tijd voorbij aan mezelf.

Het zien en erkennen van mezelf, mijn patronen en gedrag, was een grote stap naar groei  en ontwikkeling.

Ik moest aanvaarden dat ik een schaduwkant had en shit moest opruimen. Het was een pijnlijk proces: dat ik gedachten over een ervaring was gaan geloven en als waarheid was gaan beschouwen met daarbij de angst om niet goed genoeg te zijn. En ook het besef dat nare ervaringen me een minderwaardigheidsgevoel hadden gebracht.

 

Dat ik me meer op mezelf ging richten bracht een stroom aan emoties mee. Angst, boosheid, schaamte en verdriet overspoelden me. Onzekerheid ook, twijfel over wie ik was. Mijn houvast van hoe ik moest leven viel weg. Ik was immers gewend  emoties te onderdrukken, weg te stoppen en niet te voelen.  

Dankzij hulp en ondersteuning werd ik meer ontspannen en slaagde ik erin niet meer te vechten tegen die emoties, maar naar ze te luisteren. Ik ontdekte dat ze me juist leren mijn grenzen te herkennen, de grenzen waar ik steeds zo ver overheen was gegaan.  Juist doordat ik niet voor mezelf opkwam, ontstonden die gevoelens van onveiligheid. Het had me steeds moeite gekost mezelf even belangrijk te vinden als die ander; het was eng en het voelde haast als arrogant. Maar in die periode ging ik mezelf beter begrijpen en kon ik het oude patroon doorbreken. Nu ben ik me bewust van de waarden die bij mij horen. Daardoor voel ik me sterker om te kiezen wat voor míj belangrijk is.

Drempels kun je overwinnen, dingen kun je achterlaten, en er is ruimte om te rouwen om wat er niet is geweest.

Stapje voor stapje begon ik vertrouwen te krijgen in mezelf. Onder de emoties lag de pijn van het gemis verborgen en dit leidde me naar mijn innerlijke rijkdom van behoeften en verlangens.

 

Ik ontdekte dat mijn eigenwaarde opbloeit wanneer ik mezelf serieus neem. Het maakt me blij dat ik mezelf kan zien en voelen. Dit ontwikkelen blijft een voortdurend proces.

 

Mijn belevingswereld wordt ruimer en ruimer en mijn gevoel van eigenwaarde groeit en groeit…..

Ik geloof dat mijn hele verhaal een bedoeling heeft. Dat ik hiervan mag leren en teruggeven aan de wereld. Ik heb mogen zien wat me belemmerd heeft om vrij te kunnen leven. En daar ben ik dankbaar voor. Mijn proces heeft er toe geleid dat ik me krachtiger voel en meer vreugde en geluk ervaar. Waarbij de machteloosheid plaats heeft gemaakt voor leiderschap. Dankbaar  dat ik de voor mij geschikte leermeesters heb gevonden, me heb kunnen omringen met de juiste mensen en passende opleidingen en trainingen heb kunnen volgen.

 KRACHTIG – AUTONOOM – ENTHOUSIAST

WAT LAAT HET LEVEN MIJ NU ZIEN?

Als eigen-wijze boontjes dopper én
Als leider van mijn leven.
Wetende dat zachtheid, rust en kwetsbaarheid mijn kracht is
Ik dit mee neem in de ontmoeting
Mijn hart wil spreken
Eigenheid zichtbaar wil zijn
Het vinden van mijn verlangen
Naar dat waar ik blij van word
Vanuit rust, plezier en verbinding leef
Met volle aandacht
Zodat ik écht kan luisteren naar wat jij vertelt

Ik ga voor groei. Jij ook?
Het geeft mij vervulling, diepe vervulling.

EN WIE BEN JIJ ?

 MOEDIG – VOL VERTROUWEN – NIEUWSGIERIG

WAT LAAT HET LEVEN JOU ZIEN ?

Jij wilt stappen zetten in het bewust zijn van wie je bent.
Weten wat jouw levensverhaal jou vertelt.
Ontdekken wat jouw wensen en behoeften zijn.
Jouw dromen en verlangens mogen zichtbaar worden.

Luistering

Wat en wie is luistering?

Blij Festival

Kleinschalig en kleurrijk festival

Voel je vrij om contact op te nemen.
Sylvia van der Horst

1 + 2 =